AdR_Case_Vasakronan_Header
V A S A K R O N A N
F A S A D S K Y L T N I N G

 

Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag.
Nya landmärken i vår huvudstad

När Sveriges största fastighetsägare, Vasakronan, väljer skyltleverantör till två av sina fina byggnader – då faller valet på AdRepublic.

Vi har levererat och monterat nya fasadskyltar vid Nybroplan och dessa utgör nu nya landmärken i vår huvudstad.

AdR_Case_Vasakronan_Bild1
AdR_Case_Vasakronan_Bild4
Bestyckad med energisnål LED
Skyltarna tillverkas i en profil 6 på ram och är bestyckad med vitlysande LED för att göra skylten så energisnål som möjligt. För att få rätt ljusstyrka har en fjärrstyrd dimmer monterats in i skyltarna vilket gör det enkelt att justera ljusstyrkan från marken i efterhand.
Samma rundning som byggnaden
En av utmaningarna i detta projekt var att ramen ska vara så pass flexibel att den går att välva i samma rundning som byggnaden och samtidigt behålla rätt symmetri mellan bokstäverna.
AdR_Case_Vasakronan_Bild3
AdR_Case_Vasakronan_Bild2
Kranbil intill högspänningsledningar
För att montera skyltar på en plats som denna krävs diverse tillstånd, utbildningar och dessutom skickliga montörer. Trafikanordningsplan och uppställningstillstånd ansöktes det om i ett tidigt skede samtidigt som bygglovsansökan skickades in. Arbetsmiljöplan synkades med spårägaren så att montörer och kranbilsförare arbetar säkert intill högspänningsledningar.
Behöver du också hjälp med skyltar?